Subsidie

In verschillende gemeentes is er een potje voor duurzame oplossingen aan u huis of bedrijfspand per gemeente verschilt het bedrag informeer hiervoor bij u eigen gemeente.

Voor de aanleg van een dak- en vloerisolatie kunt u in de Gemeente Den Haag  geldt dat u vaak subsidie kunt krijgen. Hier vindt u meer informatie hierover: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-44400.html

Voorwaarden subsidie aanvragen

  • De subsidie geldt voor woningen van voor 1985, woningen van na 1985 zijn meestal al voorzien van een goede isolatie.
  • U kunt uw aanvragen indienen voor 1 november 2014. Is de subsidiepot eerder leeg? Dan kunt u geen subsidie meer aanvragen.
  • De subsidie wordt na de werkzaamheden verstrekt.
  • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werkzaamheden aan de vloer.
  • De dak- en vloerisolatie moet volgens onderstaande informatie- en instructiebladen zijn aangelegd.
  • Voor het recht op subsidie van de gemeente Den Haag moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in de informatie- en instructiebladen is aangegeven.